Panele słoneczne

Panele słoneczne są najbardziej opłacalnym i przyjaznym dla środowiska sposobem wytwarzania własnej energii elektrycznej. Mogą być używane do zasilania domu, firmy, a nawet odległej lokalizacji na odludziu. Są one zbudowane z ogniw fotowoltaicznych (zwanych również ogniwami PV), które przekształcają światło słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną.

Panele słoneczne są zbudowane z wielu pojedynczych ogniw PV, które są połączone ze sobą w układy szeregowe lub równoległe. Liczba ogniw w każdym obwodzie zależy od tego, ile energii elektrycznej trzeba wytworzyć – im więcej ogniw, tym większa moc systemu.

Ogniwa PV są rozmieszczone w taki sposób, aby uzyskać maksymalną ekspozycję na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w godzinach dziennych, kiedy nie ma zachmurzenia. Pozwala to na zaabsorbowanie jak największej ilości światła słonecznego i przetworzenie go na energię elektryczną do wykorzystania przez Twój dom lub firmę w godzinach nocnych, kiedy nie ma wystarczającej ilości bezpośredniego światła słonecznego dostępnego dla celów konwersji (chmury blokują docieranie promieni do powierzchni ziemi).

Elektrownie słoneczne mogą być instalowane na dachach budynków, ale także jako samodzielne konstrukcje na terenach zielonych. Te ostatnie są często nazywane farami słonecznymi i wykorzystywane są w miejscach, w których nie ma dostępu do tradycyjnej energii elektrycznej – na przykład w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody.

Panele słoneczne mogą być instalowane na dachach budynków, ale także jako samodzielne konstrukcje na terenach zielonych

Instalacja elektrowni słonecznej nie wymaga wykopów ani ingerencji w środowisko naturalne – wystarczy umieścić je na istniejącej powierzchni. Możesz też użyć ich do ogrzania i oświetlenia swojego domu lub firmy, a także do podgrzewania wody użytkowej. Wszystko to sprawia, że panele słoneczne to idealny sposób na produkcję energii elektrycznej dla Twojej rodziny lub firmy.

Sprawdź również magazyn energii